อาหาร กระต่าย

อาหาร กระต่าย

อาหาร กระต่าย – การเลี้ยงกระต่ายให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ขนฟูสวย ต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่เหมาะสม แม้กระต่ายจะเป็นสัตว์กินผักผลไม้ แต่กระต่ายเลี้ยงก็จำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเสริมหรืออาหารสำเร็จรูปที่มีสารอาหารสำหรับกระต่ายอย่างครบถ้วน

ปัญหาหลักในการเลี้ยงกระต่ายก็คือการให้กินอาหารมากเกินไป ทำให้กระต่ายอ้วนและไม่แข็งแรง การให้อาหารที่ถูกต้องเหมาะสมจึงต้องรู้ลักษณะและประเภทของอาหารที่ใช้เลี้ยงกระต่ายอย่างเข้าใจเสียก่อน โดยทั่วไปอาหารที่ใช้เลี้ยงกระต่ายแบ่งได้เป็น 3 ประเภทได้แก่

อาหารกระต่ายประเภทอาหารหยาบ ( Roughage ) เป็นกลุ่มอาหารที่กระต่ายกินเข้าไปแล้วเหลือกากขับถ่ายออกมาเป็นของเสียมาก ส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทพืชผัก เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน หญ้ากินนีผักบุ้ง ผักโขม ผักกาด คะน้า กะหล่ำปลี แครอท ผักกาดหอม หัวผักกาด มันเทศ มันแกวและอื่นๆ อาหารประเภทพืชผักหรือหญ้าสดให้กินได้เต็มที่ เพราะกระต่ายชอบหญ้าสด ผักสด มากกว่าตากแห้งการให้อาหารประเภทหญ้าแห้งทำให้สะดวกสบายสำหรับคนเลี้ยงแต่ควรระมัดระวังเรื่องเชื้อราและเป็นหญ้าตากแห้งที่อยู่ในระยะยังอ่อนหั่นเป็นท่อนๆมีความยาวพอสมควร

อาหารกระต่ายประเภทอาหารข้น (Concentrate) อาหารข้นเป็นอาหารที่ย่อยง่ายมีโภชนาการและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกระต่ายอย่างครบถ้วน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • อาหารข้นที่เป็นแหล่งพลังงาน คือกลุ่มอาหารประเภทแป้งน้ำตาลและไขมัน ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง รำ ปลายข้าว หรือน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์
  • อาหารข้นที่เป็นแหล่งโปรตีน คือกลุ่มอาหารประเภท กากถั่วเหลือง ใบกระถิ่นป่น ปลาป่น นมผง นิยมให้กระต่ายกินเป็นอาหารเสริมในมื้อบ่าย

อาหารกระต่ายประเภทอาหารสำเร็จรูป ( Complete feed ) อาหารสำเร็จรูปสำหรับกระต่ายมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป เป็นกลุ่มอาหารที่นำอาหารข้นและอาหารหยาบมาร่วมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้กระต่ายได้รับสารอาหารที่พอเหมาะอยู่ในรูปของอาหารอัดเม็ดหรือเป็นผง และสามารถเลี้ยงกระต่ายด้วยอาหารสำเร็จเพียงอย่างเดียวได้หากเลี้ยงในปริมาณที่พอเหมาะ แต่อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก การเลี้ยงทั่วๆไปจึงนิยมเสริมหญ้าสดผักและผลไม้หลังจากที่กระต่ายกินอาหารสำเร็จรูปในปริมาณที่พอเหมาะแล้ว

อาหารกระต่ายที่มีแหล่งโปรตีนได้แก่ นมผง ปลาป่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง และใบกระถินป่น สำหรับอาหารข้นควรเสริมให้กินในตอนบ่าย กระต่ายไม่ได้เสริมด้วยอาหารข้นควรมีแร่ธาตุประกอบด้วย เกลือ กระดูกป่น และเปลือกหอยบดอย่างละเท่า ๆ กัน ผสมให้เข้ากัน ตั้งให้กินตามใจชอบ อาหารป่นที่แห้งอาจจะผสมน้ำเล็กน้อยพอชื้นเพื่อสะดวกในการกินและจะช่วยมีให้ร่วงหล่นเสียหาย

อาหารหลักของกระต่ายมีหญ้า 80 % สามารถให้ หญ้าทิมโมที่ หญ้าผสม ไม่จำกัด และ อัลฟาฟ่าแบบจำกัดปริมาณ กระต่ายเป็นสัตว์กินพืช ใช่ค่ะก็เหมือนวัวนั้นแหละ กระต่ายกินหญ้า หญ้าแห้ง หญ้าสด แต่จะตอบว่าหญ้าอย่างเดียวก็จะดูสั้นไป เรามาให้ความสำคัญกับ แล้วหญ้าอะไรหญ้าแบบไหนที่กระต่ายควรกิน หญ้าแต่ละประเภทมีปริมาณและสารอาหารต่างกันค่ะ หญ้าที่สัตวแพทย์แนะนำว่ามีสารอาหารที่เหมาะสมละดีกับกระต่ายมากที่สุดนั้นคือ

ข้อควรระวังในการให้อาหารกระต่าย

สำหรับสิ่งที่ควรระมัดระวังในการให้อาหารกระต่าย ลูกกระต่ายที่นำมาเลี้ยงใหม่ๆหรือยังเล็กไม่ควรให้กินอาหารแปลกๆ หรือเป็นอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนเนื่องจากพืชผักและผลไม้บางชนิดเป็นของแสลงที่กินแล้วอาจส่งผลต่อสุขภาพของกระต่าย การฝึกให้ลูกกระต่ายกินอาหารเม็ดต้องเริ่มจากน้อยๆประมาณ 1-2 ช้อนชาต่อมื้อแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น

การเลี้ยงกระต่ายก็เหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องอาหารการกิน เพราะนอกจากทำให้กระต่ายเจริญเติบโตแล้วยังทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราไปนานๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *